Datos e ferramentas

Impacto científico e social

Os resultados do proxecto ENCLAVE mellorarán o coñecemento científico dos procesos morfodinámicos costeiros na costa ibérica NW, integrando medicións directas dos parámetros físicos implicados as previsións da mudanza climática. Este proxecto fomentará a utilidade de un sistema integrado de observación e modelación morfodinámico adaptado as necesidades de optimizar as redes de observación costeira con resultados para guiar os planificadores rexionais e operadores de rede.

O output do proxecto ENCLAVE responderá a preguntas científicas, como:

Modelo morfodinámico

Será capaz de reproducir os cambios morfolóxicos, proporcionando unha valiosa ferramenta a xerentes e científicos costeiros para prever a evolución costeira local e rexional.

Modelo desenvolvido

Senta as bases para o desenvolvemento dun sistema de alerta temperán. Será investigada a posibilidade de ampliar esta previsión nas praias con características xeomorfolóxicas similares as áreas de estudo no litoral do NW da península Ibérica.