Obxectivos

Sitios de estudo

Seleccionáronse dúas áreas de estudo no noroeste ibérico (Figura 2), sectores onde se vén realizando o programa intensivo de monitoraxe costeira e que representan diferentes tipoloxías de praias areosas. As localizacións difiren pola súa heteroxénea configuración xeolóxica e representan diferentes sectores costeiros sometidos a un mesmo réxime de ondada. Por unha banda a praia semi- urbana con restrición xeolóxica (Patos) e por outra unha praia aberta exposta e parcialmente realimentada artificialmente (Mira).

Praia de Patos

A praia de Patos está situada no sur das rías galegas. Este tramo costeiro comprende 1,5 km orientado NE-SW. Esta praia sufriu unha presión poboacional moi elevada debido aos procesos de urbanización dos últimos anos. Así, durante o inverno poden producirse desbordamentos ou inundacións en áreas antropoxénicas.

Praia de Mira
O tramo areoso entre as praias de Poço da Cruz e Mira está situado ao sur do municipio de Aveiro, na costa de Portugal. Ten unha extensión de 4,7 km con orientación NNE-SSW. Este sector está localizado nun sistema dunar de barreira litoral vulnerábel á erosión costeira (Fontán et al., 2017, López-Olmedilla et al., 2018).

O proxecto organízase en tres Tarefas principais.

A Tarefa 1 é relativa a análise de datos de hidrodinámica. A Tarefa 2 combina e analiza os datos morfolóxicos. A Tarefa 3 desenvolverá e validará un modelo morfodinámico para prever o impacto das ondas na costa e avaliación da morfodinámica en diferentes escenarios futuros.

A Tarefa 1 dedícase á análise de datos hidrodinámicos. Un primeiro esforzo estará enfocado a caracterizar a ocorrencia de tempestades entre 1958-2020, período en que existen datos dispoñíbeis da rexión (boias e hindcast). Os datos estatísticos obtidos serán utilizados e combinados coa previsión de mudanza climática para elaborar un modelo de ondada no futuro próximo (medio e final do s. XXI).

Os datos de ondadas recentes serán usados en combinación para a caracterización da morfodinámica nos sitios de estudo na Tarefa 2. Os datos históricos usaranse para calibración do modelo morfodinámico (X-Beach) desenvolvido na Tarefa 3.

A Tarefa 2 dedícase á análise de datos morfolóxicos. Todos os datos dispoñíbeis recollidos durante as numerosas campañas de campo realizadas serán integrados nunha única base de datos (xeodatabase) no entorno de Sistemas de Información Xeográfica SIX.

A base de datos incluirá perfís e modelos de elevación dixital de alta resolución (DEMs) do sistema duna-praia e cartografía batimétrica nos dous sitios de estudo. Un algoritmo baseado en Matlab será utilizado para a extracción automatizada dos xeoindicadores e análise das variacións da costa debidos aos forzamentos.

A Tarefa 3 reúne os datos obtidos na Tarefa 1 e na Tarefa 2 para calibrar e validar un modelo de vulnerabilidade costeira aos eventos extremos de tempestade. O modelo fornecerá unha ferramenta útil para prever os impactos de tormentas na actualidade e prever a vulnerabilidade costeira para no contexto de mudanza climática.

As principais características dos eventos de tempestade (Tarefa 1) e o estudo da variabilidade topográfica como a evolución dos xeoindicadores praia-duna e zona somerxida en resposta as tempestades (Tarefa 2), serán utilizadas para calibración e validación do modelo Open Source morfodinámico X-Beach (https://oss.deltares.nl/web/xbeach/).